Wojskowe Koło Łowieckie Nr 196 "Narew"

 

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 196 "Narew" w Łasiewitach powstało w roku 1953 przy Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 4. Rozwój i wzrost liczby członków koła przypada na lata sześćdziesiąte XX w. W tym okresie koło wydzierżawiło od państwa 3 obwody łowieckie do roku 1988. W 2005 roku członkowie ufundowali Kołu sztandar.

Obecna siedziba Koła w Łasiewitach została wybudowana pod przewodnictwem ówczesnego Łowczego Koła Remigiusza Masiukiewicza w Łasiewitach, gm. Rzewnie w roku 1983. Dalej postępował rozwój budynków gospodarczych na terenie należącym do Koła. W roku 1984 powstał magazyn pasz oraz drewutnie, wymurowano studnię. W roku 2007 wybudowano okazały szałas, służący członkom Koła oraz lokalnej społeczności jako miejsce spotkań. W roku 2012 dokonano gruntownej renowacji i rozbudowy domku o nowe pomieszczenia.

 

 

 

 

 

      UWAGA!!!   AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ -  INFORMACJE     

 

Prosimy o zapoznanie się ze szkoleniem przygotowanym przez PZŁ

Tutaj link do szkolenia 

 

ULOTKA DO DRUKU I KOLPORTAŻU NA TERENIE OBWODÓW WKŁ 196 NAREW 

 

 

 

Zasady pobierania próbek do badań w przypadku podejrzenia choroby ASF

 

Link do decyzji wykonawczej KE dotyczącej ASF

   

Aktualna mapa terenów zagrożonych ASF

 

 

 

 

Pamiętaj o tym kosząc łąki i podczas żniw - ponawiamy apel Szprotawskiego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej "BIRKUT"

  

 

 

 

 

 

 

Forecast for Różan,

 temperature°C

Copyright © 2013. All Rights Reserved.