KOMUNIKAT ZARZĄDU 21 CZERWCA 2018

Koledzy,

W związku z rozszerzeniem strefy występowania choroby ASF objętej restrykcjami tereny dzierżawione przez WKŁ 196 Narew znalazły się w strfie ochronnej tzw. strefie żółtej. W związku z tym wstrzymuje się na tym terenie odstrzał dzików do momentu przygotowania infrastruktury wymaganej przez prawo tj. między innymi  przygotowania chłodni na tusze.

 Mapka ASF

 Darz Bór

Zarząd

Copyright © 2013. All Rights Reserved.