USTAWA

z dnia 13 października 1995 r.

Prawo łowieckie

(tekst jednolity)

Art. 1. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Czytaj więcej...

USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt1)
(tekst jednolity)

Czytaj więcej...

USTAWA 
z dnia 21 maja 1999 r. 
o broni i amunicji1) 
(tekst jednolity) 

Czytaj więcej...

USTAWA  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 1) 
(Dz. U. z dnia 30.04.2004)

Czytaj więcej...

Różan,

 temperatura°C

Copyright © 2013. All Rights Reserved.