Podział Zwierzyny Łownej

Tradycyjnie przyjęło się dzielić zwierzynę łowną na kilka kategorii:

 

  • Zwierzyna gruba - zwierzęta o dużej masie ciała, obejmuję: łosie, jelenie, sarny, muflony, dziki (obecnie pod ochroną: wilki, rysie, żubry, kozice, niedźwiedzie, dropie);
  • Zwierzyna drobna - inne ssaki łowne: listy, jenoty, borsuki, kuny (leśna i domowa), norki amerykańskie, tchórze, szopy pracze, piżmaki, zające szaraki, dzikie króliki;
  • Ptaki łowne - jarząbki, bażanty, kuropatwy, dzikie gęś (gęgawa, zbożowa, białoczelna), dzikie kaczki (krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica), gołębie grzywacze, słonki, łyski;
 
  • Zwierzyna drapieżna - lisy, jednoty, borsuki, kuny, norki amerykańskie, tchórze, szopy pracze;
  • Zwierzyna płowa - łosie, jelenie, daniele, sarny;
  • Zwierzyna czarna - dziki, muflony;
 
  • Zwierzyna polna - ssaki i ptaki żyjące w środowisku polnym np. zające, kuropatwy;
  • Zwierzyna leśna - ssaki i ptaki żyjące w środowisku leśnym np. jarząbek, dzik, jeleń;
  • Ptactwo wodne - ptaki zasiedlające akweny wodne np. dzikie kaczki, łyski.
 

Przygotowane na podstawie książki J. Szczepocki "Poradnik Myśliwski - Zwierzyna Drobna".

Różan,

 temperatura°C

Copyright © 2013. All Rights Reserved.