Ustawa - Prawo Łowieckie

USTAWA

z dnia 13 października 1995 r.

Prawo łowieckie

(tekst jednolity)

Art. 1. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Czytaj więcej...

,

 temperatura°C

Copyright © 2013. All Rights Reserved.